Čo ak natrafím v zemi na kameň?

Kamene v zemi sú bežným javom a do veľkosti päste sú pri zakrúcaní zemných vrutov prospešné. Hrot zemneho vrutu ich pri zakrúcani odtlačí do strany, a závitová časť zemného vrutu ich následne obchytí a kopíruje, čo dodá spoju zemného vrutu a kameňa dodatočnú pevnosť. Ak sú v pôde kamene väčšie ako päsť, je potrebné ich rozbiť železnou tyčou alebo zbíjačkou. Ak nie je možné kameň rozbiť, náhradným riešením je posunúť zemný vrut na iné miesto.

Pre aký typ pôdy sú zemné vruty vhodné?

Zemné vruty ISOMETALL sú vďaka svojim vlastnostiam vhodné pre každú pôdu. Zemné vruty s priemerom 6 cm sú vhodné pre tvrdú a pevnú pôdu, priemer 7 cm je vhodný pre mäkšiu pôdu. Pri priemere 7.6 cm, 9 cm a 10.8 cm vlastnosti pôdy už nehrajú rozhodujúcu úlohu. Zvýšené nároky na zaťaženie a stabilitu zemného vrutu sú zohľadnené pri kombinácii celkovej dĺžky zemného vrutu, dĺžky závitovej časti a priemere zemného vrutu.

Ako presne je možné namotovať zemné vruty?

Čím je pôda homogénnejšia, tým presnejšie je možné aplikovať zemný vrut. Montážny tím spoločnosti ISOMETALL má skúsenosť s nepresnosťou v horizontálnej rovine v rozsahu 0 - 4 cm, a s odklonom 0 - 4° od vertikálnej osi. Odklon vo vertikálnej osi je možné eliminovať naklonením uchytenia konštrukcie stavby, a dosypaním ostrého štrku.

Aké zaťaženie je vhodné pre zemné vruty?

Dovolené zaťaženie závisí od druhu a hutnosti pôdy. Vo všeobecnosti platí, že čim je pôda tvrdšia, tým je dovolené zaťaženie vyššie. Pri základoch akejkoľvek stavby je potrebné lokálne posúdenie únosnosti pôdy a rozdelenie záťaže stavby na primeraný počet zemných vrutov. Záťažové skúšky pre ílovitú zeminu overili hodnotu 2 500 Kg v tlaku a 2 000 Kg v ťahu pre zemný vrut HOBBY s priemerom 6 cm, celkovou dĺžkou 1.5 m a dĺžkou závitovej časti 60 cm.

Fyzická náročnosť montáže zemných vrutov

Zemné vruty je možné namontovať pomocou montážneho aj svojpomocne. Montáž zemných vrutov produktovej rady DOMA zvládne jedna osoba. Na montáž zemných vrutov HOBBY sú vhodné dve osoby. Produktová rada PROFI vyžaduje fyzickú aj technickú zdatnosť montážnych pracovníkov, alebo vhodnú techniku. Montáž je možná i v mrazoch.

Aké sú výhody zemných vrutov porovnaní s betónovaním?

Použitým zemného vrutu ušetríte 80% času oproti betónovaniu. Zemné vruty su zároveň v súlade s permakultúrnými príncípmi výstavby. Na montáž zemných vrutov nie je potrebná ťažká technika, ani prístup k vode alebo elektrickej sieti.

Pre aké stavby sú vhodné zemné vruty?

Zemné vruty je vhodné použiť pri nízkom, strednom a vysokom zaťažení stavby. Zemné vruty DOMA sú vhodné pre nízke zaťaženie, ideálne pre ploty v domácej záhrade, a príbytkov pre zvieratá. Zemné vruty HOBBY sú vhodné pre stredné zaťaženie - napr. altánky a záhradné konštrukcie. Zároveň sú vhodné pre nízke zaťaženie stavby v teréne alebo mäkkej pôde. Zemné vruty PROFI sú vhodné pre stavby s vysokým zaťažením - drevodomy, chaty, móla, terasy a solárne elektrárne.

Nenašli ste odpoveď na Vašu otázku?

Pošlite nám e-mail: info@isometall.sk. Radi Vám poradíme aj na +421 905 501 064.