Hlavná stránka > Montáž >  Svojpomocná montáž > Zemné vruty s maticovým ukončením.

Svojpomocná montáž zemných vrutov A1, A2, B1, B2

 • 1

  PRÍPRAVA

  Pred začiatkom montáže je potrebné vopred rozvrhnúť a zamerať body ukotvenia. Pre ideálne zvislé navrtávanie zemného vrutu je potrebné pomocou ostrého kolíka, alebo roxoru vyraziť do zeme zvislú, 10 až 40 cm hlbokú jamu, ktorá je zároveň užšia ako priemer závitov vrutu. Čím je jama hlbšia, tým efektívnejšie vedie vrut v zvislom smere.
Zemné vruty navod na montáž 01
 • 2

  MANIPULÁCIA SO ZEMNÝM VRUTOM

  Do zemného vrutu sa zasunie montážny kľúč T67, ktorý sa zaistí kovovým kolíkom. Zemný vrut sa vertikálne umiestni do pripravenej jamy. Následne je potrebné montážny kľúč T67 zaistiť. Pomocou montážneho kľúča sa zakrúti zemný vrut do zeme. Stĺpik sa vloží do zemného vrutu a obsype ostrým štrkom, alebo zaistí tromi skrutkami M8x30.
Zemné vruty navod na montáž 02
 • 3

  ZAVŔTAVANIE ZEMNÉHO VRUTU

  Zemné vruty DOMA dokáže svojpomocne zavŕtať jedna osoba. Zavŕtavanie zemného vrutu prebieha rotačným spôsobom zvislo na zemský povrch – odporúčame použitie vodováhy. Polohu ramena montážneho kľúča T67 je možné pomocou poistnej skrutky výškovo prestavovať tak, aby bola práca pohodlná.
Zemné vruty navod na montáž 03
 • 4

  UKONČENIE ZAVŔTÁVANIA ZEMNÉHO VRUTU

  Zemný vrut je potrebné zavŕtať len do takej hĺbky, aby bolo následne možné vytiahnuť kovový kolík a montážny kľúč T67.
Zemné vruty navod na montáž 04
 • 5

  PRIPEVNENIE STAVBY NA ZEMNÝ VRUT

  Spôsob pripevnenia Vašej stavby závisí od typu ukončenia zemného vrutu. V prípade stavby oplotenia sa do zemného vrutu vkladá oporný stĺp plotu, ktorý je potrebné zastabilizovať a zaistiť skrutkami M8. Stĺp je vhodné podsypať ostrým štrkom. Ak je medzi vnútorným obvodom zemného vrutu a stĺpom stavby dostatočná medzera, priestor je možné vyplniť štrkom až po okraj zemného vrutu, čim sa stĺp stavby nerozoberateľne zaistí.
Zemné vruty plot

Zemný vrut A1

Zemný vrut A1DOMAA1 - Ø60 ↕650 ↨250 M3

Najpouživanejší zemný vrut. Ideálne pre stavbu pletivových plotov do 2m. 

Zemný vrut A2

A2 DOMAA2 - Ø70 ↕650 ↨250 M3

Vďaka zvyšenému priemeru zemného vrutu je možné stavať pletivový plot aj v mäkkej pôde.

Zemný vrut B1

B1 HOBBYØ60 ↕1000 ↨250 M3

Ideálne pre stavbu skleníkov a plotov umiestnených v teréne.

Zemný vrut B2

B2 HOBBYØ60 ↕1000 ↨250 M3

Alternatíva k vrutu B1, ak sú v metrovej hĺbke veľké kamene. Ideálne pre stavbu kovových konštrukcií

KONCOVKA TYPU L

A3 DOMA - ukončenie L

KONCOVKA TYPU U

A4 DOMA - zakončenie U

ZEMNÉ VRUTY PROFI

C6 PROFI - zakončenie