Hlavná stránka > Montáž >  Svojpomocná montáž > Zemné vruty - PROFI

Svojpomocná montáž zemných vrutov PROFI.

Montáž zemných vrutov PROFI odporúčame prenechať nášmu skúsenému teamu.
Svojpomocná montáž pre vruty: C3 (pódia, stage) a C7 (brána) nie je možná.

Montáž zemných vrutov : C1, C2, C5, C6

 • 1

  PRÍPRAVA

  Pred začiatkom montáže je potrebné vopred rozvrhnúť a zamerať body ukotvenia. Pre ideálne zvislé navrtávanie zemného vrutu je potrebné pomocou ostrého kolíka, alebo roxoru vyraziť do zeme zvislú, 10 až 40 cm hlbokú jamu, ktorá je zároveň užšia ako priemer závitov vrutu. Čím je jama hlbšia, tým efektívnejšie vedie vrut v zvislom smere.
Zemné vruty navod na montáž 01
 • 2

  MANIPULÁCIA SO ZEMNÝM VRUTOM

  Do zemného vrutu sa zasunie montážná pomôcka zhora, ktorá sa zaistí kovovým kolíkom. Pre nenáročne a plynulé zakrúcanie zemného vrutu je do montážnej pomôcky potrebné zasunúť dve rúrky. Zemný vrut sa vertikálne umiestni do pripravenej jamy. Rotačným pohybom je potrebné zavŕtať zemný vrut do zeme.
Zemné vruty navod na montáž 02
 • 3

  ZAVŔTÁVANIE ZEMNÉHO VRUTU

  Zemné vruty PROFI dokážu svojpomocne zavŕtať dve zdatné osoby. Zavŕtavanie zemného vrutu prebieha rotačným spôsobom zvislo na zemský povrch – odporúčame použitie vodováhy. Polohu ramena montážnej pomôcky T-C nie je možné výškovo prestavovať.
montazna-pomocka- T-PROFI
 • 4

  UKONČENIE ZAVŔTÁVANIA ZEMNÉHO VRUTU

  Zemný vrut je potrebné zavŕtať len do takej hĺbky, aby bolo následne možné vytiahnuť montážnu pomôcku.
 • 5

  PRIPEVNENIE STAVBY NA ZEMNÝ VRUT

  Spôsob pripevnenia Vašej stavby závisí od typu ukončenia zemného vrutu. V prípade stavby oplotenia sa do zemného vrutu vkladá oporný stĺp plotu, ktorý je potrebné zastabilizovať a zaistiť skrutkami M8. Oporný stlp je vhodné podsypať ostrým štrkom. Ak je medzi vnútorným obvodom zemného vrutu a stĺpom stavby dostatočná medzera, priestor je možné vyplniť štrkom až po okraj zemného vrutu, čim sa stĺp stavby nerozoberateľne zaistí.
Zemné vrut vysoký plot

Zemný vrut C1

C1 PROFIØ76 ↕1600 ↨550 M3

Ideálne pre stavbu bilboardov, vysokých plotov a športových ihrísk.

Zemný vrut C2

Zemný vrut - C2Ø76 ↕2200 ↨550 M3

Dynamické zaťaženia ako pódia na močaristých pôdach je ideálne použitie.

Zemný vrut C5

c5-cely-vrutØ90 ↕1300 ↨550 M4

Ideálne pre stavbu garáží, menších drevodomov a chatiek.

Zemný vrut C6

C6 - PROFIØ60 ↕1500 ↨600 M6

Ideálne pre stavbu fotovoltických panelov. Šesť matíc m12 na upevnenie konštrukcie zabezpeči stabilný spoj aj pri šikmom zaťažení.

KONCOVKA 3 MATICE

A1 DOMA- ukončenie

KONCOVKA TYPU L

A3 DOMA - ukončenie L

KONCOVKA TYPU U

A4 DOMA - zakončenie U