Montážne kľúče, pomôcky

T67, T67-LU, T67-P, T-PROFI

Montážne kľúče
Montážne kľúče slúžia na svojpomocnú montáž zemných vrutov. Pomocou kľúču T67 zavŕtate zemné vruty s klasickým ukončením. Pomocou kľúču T67 -LU zavŕtate zemné vruty s ukončením typu L a U. Pomocou kľúču T67-P zavŕtate zemné vruty s platničkou. Pomocou montážnej pomôcky T-PROFI zavŕtate zemné vruty PROFI s klasickým ukončením.
Isometall - zemne vruty - montážny kluc T67

T67

A1, A2, A2+, B1
Pomocou kľúču T67 zavŕtate zemné vruty s klasickým ukončením.
Isometall - zemne vruty - montážny kľuč T67-LU

T67-LU

A3, A4, B3, B4, C3-
Pomocou kľúču T67 -LU zavŕtate zemné vruty s ukončením typu L a U.
Isometall - zemne vruty - montážny kľuč T67-P

T67-P

A8, B8
Pomocou kľúču T67-P zavŕtate zemné vruty s ukončením typu P (platnička)
Isometall - zemne vruty - montážna pomôcka T-PROFI

T-PROFI

C1, C1+, C5, C6
Pomocou montážnej pomôcky T-PROFI zavŕtate zemné vruty PROFI s klasickým ukončením.